WhatsApp

Kurumsal veya Bireysel Markaların Dijital Ortamlardaki Varlığı

Uluslararası ölçekte projeler için yeterli, güvenilir bir kuruluş olarak alanımızda ülkemizin bilgi ve deneyim birikimine katkıda bulunmaktır.

Kurumsal yada bireysel markaların dijital ortamdaki varlığını belli etmek ve sürdürebilmek adına toplumsal medya hesaplarının yönetimi gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir markaya ilişkin sosyal medya hesaplarında bulunan sayfaların nasıl yönetileceği, hangi yöntemlerin izleneceği, görüntü yönetimi ve kriz anında uygulanacak taktikler ile sosyal medya yönetim sürecini oluşturmaktadır. Sosyal medya hesaplarının nasıl kullanılması gerektiğini gösteren süreçlerin bütünü, sosyal medya hizmetleri yardımıyla karşılanmaktadır.
Her geçen gün sosyal medya kullanımının artmasıyla, varlığını belli etmek isteyen markalar için sosyal medya yönetimi hizmeti almak zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. Günümüzde sosyal medya bir marka için hem marketing yöntemi hem de daha geniş kitlelere erişebilmek için alternatif bir kanal haline gelmiştir. Bu kanalı doğru biçimde kullanabilmek ve verimli sonuçlar alabilmek adına sosyal medya hizmetleri verilmektedir. Sosyal medya danışmanlığı yapan şirketler bu hizmeti profesyonelce müşterilerine sunmaktadır.
Sosyal Medya Yönetimi Nasıl Yapılır?

Sosyal medya yönetimi yapılırken sosyal medya uzmanı tarafından destek almak hem periyodu kolaylaştırmakta aynı zamanda profesyonel çalışmalar sayesinde olumlu sonuçlar getirmektedir. Sosyal medya uzmanı ile çalışmak için herhangi bir sosyal medya ajansından hizmet alınması mümkündür. Sosyal medya ajanslarında uzmanlar tarafından verilen sosyal medya hizmeti birkaç önemli aşamadan oluşmaktadır.
• Hedef Kitle
Sosyal medya yönetiminde öncelikle yönetilecek olan sayfaların hangi kitleye hitap ettiğinin doğru biçimde saptanması gerekmektedir. Hitap edilen grupların belirlenmesi hedef kitle analizinin gerçekleştirildiği anlamına gelmektedir. Hedef kesime göre sosyal medya paylaşımları düzenlenmeli ve hedef kitlenin ilgisini çekecek içerikler üretilmelidir. Böylece sosyal medya üzerinden ulaşılmak istenen kitleyle farklı stratejik yaklaşımlar ile bağlantı kurulması mümkün olmaktadır.
• İçerik
Sosyal medya hesaplarında yapılacak olan paylaşımların içeriği, en önce hedef kitle baz alınarak oluşturulması gerekmektedir. İçerik oluştururken, anlaşılır bir dil kullanılmasına ve sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkat çekici bulunmasına itina gösterilmelidir. Kullanıcıların ilgisini çekmek için içeriklerin örneksiz bulunmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca paylaşımların güncelliği ve hedef kitle için bir anlam ifade eder oluşu şarttır.
• Görsel
Sosyal medya hesabında paylaşılan içeriklerin yalnızca yazılı metinlerden oluşması kullanıcılar tarafından sıkıcı ve anlaşılması güç bulunduğu için tercih edilmemektedir. İçerikle bir bütün olarak görsel kullanımına da yer verilmelidir. Çünkü sosyal medya kullanıcısının sayfaya ilk baktığında dikkatini çeken öğeler görsellikten oluşmaktadır. Kullanıcının dikkatini çekmek ve içeriğin detaylarını okuması için yazılı metinler uygun görseller ile desteklenmelidir. Seçilen görsellerin, metni özetleyici nitelikte ve tasarım açısından benzersiz olmasına dikkat edilmelidir.
• Diyalog
Herhangi bir markanın sosyal medya hesabındaki takipçiler sosyal medya yönetimi yapan şahıs tarafından iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Takipçilerin nelerden hoşlandığı, hangi konulara ilgi duydukları ve ne görmeyi istek ettikleri doğru şekilde saptanmalıdır. Buna uygun paylaşımlar yapıldığında takipçilerden gelen geri dönüşler önemsenerek, olumlu yada olumsuz çıkarımlar yapılmalıdır. Bu durum şirketlerin müşteri ilişkileri yönetiminin sosyal medyadaki halidir. Sosyal medya hesabına gelen geri dönüşlerin önemsenmesi hedef kitle ile marka arasındaki sadakati güçlendirmektedir.
• Rakip
Sosyal medya hesapları en iyi sosyal medya ajansı tarafından da yönetilse ne olursa olsun düzenli olarak rakip analizi yapılması gerekmektedir. Diğer sosyal medya hesaplarında ne tür içeriklerin paylaşıldığını incelemek, hangi tür içeriklerin beğeni aldığını veya olumsuz tepkilere maruz kaldığını gözlemlemek için oldukça etkili bir yoldur. Rakip analizi, yönetilen sosyal medya hesabında bazı iyileştirmeler ve ileriye dönük planlamalar yapılması için zorunlu bir sosyal medya yönetimi aşamasıdır.
• Reklam
Geleneksel reklam yöntemlerine nazaran sosyal medya reklamları daha az maliyetle ve kolay yoldan hedef kesime ulaşmayı başarmaktadır. Doğru stratejik planlamalar ile yapılan reklam çalışmaları sosyal medya yönetiminde olumlu getiriler sunmaktadır. Daha geniş kitleye hitap etmek isteyen herkesin uygulaması gereken bir sosyal medya aşamasıdır. Sosyal medya reklamcılığı günden güne artmakta; marka bilinirliği ve satış oranlarında yükselme gözlemlenmektedir.
• Analiz
Sosyal medya yönetimi aşamalarının sonuncusu ve düzenli olarak tekrarlanması gereken aşama analizdir. Yapılan çalışmaların işleyişinin doğru olup olmadığını tespit etmek adına gerekli analiz çalışmaları gerçekleştirilmelidir. İzlenen yol doğru ise geliştirme yanlış ise değişiklik yapma amacıyla çözümleme süreci oldukça önemlidir. Sosyal medya ajansı Otel Expert, sosyal medya ajansları tarafından bu hizmet profesyonelce verilmektedir.
Kurumsal Hesapların Yönetimi
Sosyal medya yönetimi bireysel hesaplar için olabildiği gibi kurumsal şirketler için de uygulanması gerekmektedir. Kurumsal sosyal medya yönetimi, sosyal medya yönetim aşamaları ile gerçekleştirilmekte ancak biraz daha detay ve özenle sunulmaktadır. Kurumsal hesaplarda hedef kitleye hitap dili oldukça önemlidir. Kişisel bir hesap olmadığı bilinciyle, güven verici ve kesin ifadeler ile içerikler hazırlanmalıdır. Ayrıca kurumsal hesaplarda sosyal medya kullanıcılarının geri dönüşleri daha fazla dikkate alınmalı, sorular mümkün olduğunca süratli ve anlaşılır biçimde yanıtlanmalıdır. Aksi takdirde kurumun itibarını zedelemeye yönelik kriz durumlarının ortaya çıkması mümkün olacaktır. Bu gibi durumların önüne geçmek ve memnuniyeti sağlamak adına kurumsal sosyal medya yönetimi uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
Sosyal Medya Danışmanlığı Nedir?
Otel Expert sosyal medya, sosyal medya danışmanlığı hizmeti birçok sosyal medya ajansı tarafından profesyonelce verilmektedir. Herhangi bir kurum yada markaya ait sosyal medya hesabı, çeşitli sosyal medya hizmetleri sunan uzmanlar tarafınca gerçekleştirilmektedir. Sosyal medya uzmanı, kurum veya markaya dijital mecrada maksimum düzeyde yarar sağlamak amacıyla sosyal medya yönetimi hizmeti vermektedir. Verdiği hizmet sayesinde, marka veya kuruma web ortamında aktif ve dinamik bir yapı kazandırmakta böylece sosyal medya üstünden geniş kitleler ile iletişime geçebilmektedir.
Hizmet Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
Sosyal medya yönetimi yapılacak olan kurum yada markalar ile herhangi bir sosyal medya ajansı içinde hizmet sözleşmesi yapılmaktadır. Hizmet sözleşmesinde müşterinin talepleri esas alınarak verilecek olan sosyal medya hizmetleri listelenmektedir. Otel Expert ,Sosyal medya yönetimi ve yönetim sürecinde uygulanması ön görülen stratejiler belirlenmektedir. Stratejilerin belirlenmesinde kurumsal yada marka yapısı değerlendirilmekte, ihtiyaçlar belirlenmekte ve müşteri talepleri göz önünde bulundurulmaktadır. Karşılıklı anlaşmaya varıldığı takdirde sosyal medya uzmanı ile yürütülecek olan sosyal medya yönetimi için sözleşme imzalanmaktadır.
Her Şey Yönetimimiz Altında
Sosyal medya hizmetleri için sosyal medya uzmanı tarafından destek alınması profesyonel bir çalışma yürütülmesi açısından gereklidir.Sosyal medya yönetimi için uzman kadromuz markanız veya şirketiniz adına gerekli bütün çalışmaları yürütmektedir. Sosyal medya yönetimi ile alakalı ve toplumsal medya yönetimi tutarları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için tarafımıza ulaşmanız yeterlidir.

Kurumsal veya Bireysel Markaların Dijital Ortamlardaki Varlığı